О Нама

СКОРО ДВА ВЕКА ПОСТОЈАЊА НАШЕ ШКОЛЕ…

Основна школа у Јасици отворена је 1832. године. У то време у Србији је било свега 38 основних школа. У почетку се рад одвијао у приватним кућама, да би у каснијем периоду, уз велику помоћ општине и мештана, школа добила сопствену зграду. Занимљиво је да је прву праву, велику школску зграду, основна школа добила на месту где је некада била касарна потоњерске чете, којом је командовао отац Станислава Биничког – Стеван.

Први учитељ у Јасици био је Стефан Поповић и школа је носила назив “ Обштествена школа у Јасици, Среза Тањићског, окружја Јаодинско“. Зна се, такође да је у јасичкој школи 1835/1836. било свега 10 ученика.

Јасичка школска општина обухватала је од самог почетка, поред Јасике, и суседна села: Кукљин, Шанац, Срње, Велику Крушевицу и Гавез и у том саставу ради и данас. До 1950. године постојала су само четири разреда, односно настава се одвијала од првог до четвртог разреда. школске 1951/1952. године школа у Јасици уписује ђаке у пети разред и постаје централна школа за подручје наведених села. Данашњи модерни изглед зграда је добила 1990. године и архитектонски се уклопила у природни и еколошки амбијент леве обале Западне Мораве.