OŠ "STANISLAV BINIČKI" JASIKA

About us

Best lecturers

Career guarantee

International sertificates

International diploma

NASTAVNICI, UPRAVA, ZAPOSLENI...

U školi je zaposleno 63 radnika.


- 15 učitelja
- 29 nastavnika
- 2 stručna saradnika

      Dvadeset dvoje zaposlenih je sa visokom, 16 sa višom i dva učitelja sa srednjom stručnom  spremom. Pored njih za optimalan rad škole zaduženi su uprava škole sa direktorom na čelu, stručni saradnici, sekretar i pomoćno osoblje.

      Škola ima pedagoga i psihologa. Pedagoško psihološka služba radi zajedno sa nastavnicima i učenicima na stalnom usavršavanju nastave i komunikacije i pomaže učenicima u učenju.

gallery/nastavnici-i-ucitelji
KLJUČ DOBROG OBRAZOVANJA SU LJUDI

DIREKTOR ŠKOLE
Bratislav PAVLOVIĆ, profesor geografije

 

PEDAGOŠKO - PSIHOLOŠKA SLUŽBA
Mirjana MAKSIMOVIĆ TOMIĆ, diplomirani pedagog
Vesana PANTIĆ, diplomirani psiholog

BIBLIOTEKAR
Ivana Jakovljević, profesor

 

SEKRETAR ŠKOLE
Miroljub SIMONOVIĆ, diplomirani pravnik

BLAGAJNA
Dragana VASIĆ - šef računovodstva, ekonomski tehničar

Tadija Pavlović

 

AKTIV NASTAVNIKA TEHNIČKOG OBRAZOVANJA I INFORMATIKE
Danijela TOMIĆ, profesor
Jelena MARJANOVIĆ, profesor
Milan JOVANOVIĆ, profesor

 

AKTIV NASTAVNIKA HEMIJE I FIZIKE
Vladimir OBRADOVIĆ, profesor fizike
Sanja JOVANOVIĆ, profesor hemije

 

AKTIV NASTAVNIKA MATEMATIKE
Dragana DAMJANOVIĆ, profesor
Dragana STEVANOVIĆ, profesor
Dalibor TEOKAREVIĆ, profesor

 

AKTIV NASTAVNIKA SRPSKOG JEZIKA
Slađana SRETENOVIĆ, profesor
Veljko STAMBOLIJA, profesor
Ivana MEĐEDOVIĆ, profesor

 

AKTIV NASTAVNIKA STRANIH JEZIKA
Zorica ANTIĆ, profesor engleskog jezika
Jelena MATIĆ, profesor engleskog jezika
Veroljub TOMIĆ, profesor engleskog jezika
Aleksandra MILADINOVIĆ, profesor italijanskog jezika

 

AKTIV NASTAVNIKA BIOLOGIJE
Vilma STANIĆ, nastavnik

 

AKTIV NASTAVNIKA GEOGRAFIJE I ISTORIJE
Bratislav PAVLOVIĆ, profesor geografije
Sanja MIJAJLOVIĆ, profesor geografije
Aleksandar SREDOJEVIĆ, profesor istorije

 

AKTIV FIZIČKOG VASPITANJA
Ivan PELAIĆ, profesor
Miljko ĐOKIĆ, profesor

 

LIKOVNA KULTURA
Gordana TOMIĆ, nastavnik

 

MUZIČKA KULTURA
Slobodan MIHAJLOVIĆ, profesor

 

GRAĐANSKO VASPITANJE
Aleksandar SREDOJEVIĆ, profesor

 

VERSKA NASTAVA

Dušica NIKOLIĆ, katiheta

 

AKTIV UČITELJA
Slavica MILOŠEVIĆ, profesor
Jasminka STAJIĆ, profesor
Jovanka MILOJEVIĆ, nastavnik
Nena UROŠEVIĆ, profesor
Slobodanka MIKIĆ, profesor
Snežana STAMENKOVIĆ, profesor
Violeta RADOJKOVIĆ, profesor
Slađana VANIĆ, profesor
Jasmina JANKOVIĆ, profesor
Marina RISTOV, profesor
Maja STOJANOVIĆ, profesor
Milina SIMIĆ, nastavnik
Mirjana NIKOLIĆ, nastavnik

PRODUŽENI BORAVAK
Nataša SAIČIĆ, nastavnik

 

POMOĆNI RADNICI
Zorka MILENKOVIĆ
Mirjana PAVLOVIĆ
Slađana UŽAREVIĆ
Slavica DODIĆ
Milica SIMIĆ
Zorica ČOLIĆ
Ružica DIMITRIJEVIĆ
Milica MIJALOVIĆ
Svetlana PAVLOVIĆ

DOMAR ŠKOLE
Ljubiša MIJAJLOVIĆ
Ivica DIMIĆ