OŠ "STANISLAV BINIČKI" JASIKA

Insert a long beautiful story about your business and how it has started. Tell about your team members and write an article about the Founder of this business. Insert your own photos, so customers can learn about you more and trust you.

Insert a long beautiful story about your business and how it has started. Tell about your team members and write an article about the Founder of this business. Insert your own photos, so customers can learn about you more and trust you.

Insert a long beautiful story about your business and how it has started. Tell about your team members and write an article about the Founder of this business. Insert your own photos, so customers can learn about you more and trust you.

Insert a long beautiful story about your business and how it has started. Tell about your team members and write an article about the Founder of this business. Insert your own photos, so customers can learn about you more and trust you.

Heading 1

Add the main advantages of your business that make it unique and the best. Add text why customers have to choose your products or services and what benefits they will get after the product is purchased. Write your own text, style it and press Done.

STANISLAV BINIČKI
Iako malo po broju, ono što je Binički dao – naše je
gallery/stanislavbinički

         Kompozitor i dirigent Stanislav Binički, čije ime nosi naša škola, rodio se 27. jula 1872. godine u Jasici. Zanimljivo je to da se rodio u kasarni potonjerske čete, kojom je komandovao otac Stanislava Biničkog - Stefan. Ta kasarna je kasnije postala zgrada škole. Možda se baš pored Morave (škola se nalazi uz samu reku), začela najpopularnija kompozicija Stanislava Biničkog " Marš na Drinu"

          Njegov lik, kao čoveka i kompozitora, osvetljavaju reči Branislava Nušića: "Iako malo po broju, ono što je Binički dao – naše je. On je od onih naših muzičara i kompozitora,  koji su ušli u dušu naše narodne pesme, pevaju je i sami, vole je, uživaju u njoj. Pesme Biničkog odlikuju se narodnim koloritom. Sve što je imao, sve što je mogao dati, Binički je priložio kulturnom razvitku i napretku svoga naroda". Mada je kao kompozitor pripadao Beogradskoj školi i bio nosilac složenijih muzičkih oblika, čitav njegov život uslovio je da do kraja ostane naklonjen orijentalnom melosu i senzualnosti.

          Prva muzička znanja stekao je od Stevana Mokranja i Josifa Marinkovića, pevajući u horu Obilić. Za vreme studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu osniva Akademsko muzičko društvo. Zatim, posle jednogodišnjeg rada u gimnaziji u Leskovcu odlazi u Minhen, gde, između 1855. i 1899. godine, studira kompoziciju i solo pevanje. Nakon završenih studija, vratio se u Beograd, gde je učestvovao u razvoju muzičke i pedagoške delatnosti. Postaje vojni kapelnik i osniva prvi simfonijski Beogradski vojni orkestar, a 1904. i Muziku kraljeve garde kojom diriguje do 1920. Zajedno sa Mokranjcem i K. Manojlovićem osniva Srpsku muzičku školu. Bio je horovođa mnogih pevačkih društava i dirigent Narodnog pozorišta, gde je i 1920. godine osnovao Operu, čiji je prvi dirigent i direktor bio.

         Od 1924. posvećuje se komponovanju, poznat je i po tome što je za svoje kompozicije koristio je folklorne motive. Njegovo najpoznatije delo je, prva u srpskoj muzici, opera Na uranku, opera u jednom činu iz 1903, na tekst Branislava Nušića, koja se smatra prvom srpskom operom sa elementima narodne muzike.

Career guarantee

International sertificates

           Autor je većeg broja kompozicija za vojne duvačke orkestre: uvertire Iz mog zavijčaja, ciklusa narodnih pesama u obradi Na Liparu, ciklusa Pesme iz June Srbije i Mijatovke, vojnih marševa Na Drinu i Paradni marš. Smatra se da je najpoznatiji srpski marš, Na Drinu, Binički posvetio pukovniku Stojanoviću, koji je poginuo u Bici na Ceru.

          Komponovao je muziku za bajku Ljiljan i omorika, uvertiru za Vojnovićev Ekvinocio, muziku za pozorišne komade Put oko sveta, Nahod, Tašana i dr.

   Februara 2008. godine u Beogradu je pronađena gramofonska ploča izdavača Concert Gramophone Record (okvirno, snimak je oko 1910.) sa snimkom vojne kapele kojom diriguje Stanislav Binički. Ploča se danas nalazi u fondu Narodne biblioteke Srbije.

         Stanislav Binički je bio uvažena ličnost kada je, krajem tridesetih godina dvadesetog veka, pozvan da po prvi put čuje novopostavljena zvona na novoj, upravo završenoj crkvi Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu u Beogradu. Prema zapisu u crkvenom letopisu Binički je, slušajući, u oduševljenju uzviknuo: "Eto konačno i Beograd dobi prava crkvena zvona".