OŠ "STANISLAV BINIČKI" JASIKA
SKORO DVA VEKA POSTOJANJA NAŠE ŠKOLE...

       Osnovna škola "Stanislav Binički" ima 5 objekta ukupne površine 3864 m2. Od navedenih 5 objekata četiri objekta su izdvojena odeljenja i to : Kukljin, Šanac, Velika Kruševica i Srnje. Škola ima uređene otvorene sportske terene, sem Velike Kruševice.

Škola u Jasici, matična škola, udaljena je od Kruševca 4 km i počela je sa radom 1832. godine. Današnji izgled škola dobila 1981. godine. Škole u Kukljinu, Šancu, Velikoj Kruševici i Srnju dugo su radile kao samostalne škole, da bi 01.01.1964. godine postale izdvojena odeljenja Osnovne škole "Stanislav Binički" u Jasici. Integracija je brzo i uspešno sprovedena u život jer je jasička škola imala dobre odnose sa svim naseljima.

           Matična škola nalazi se na samoj obali reke Zapadne Morave i to je ono po čemu se ona razlikuje od ostalih kruševačkih škola. Zdrastvena zaštita obavlja se u saradnji sa zdrastvenim centrom u Kruševcu i ambulantama u Kukljinu i Šancu. Kulturna i društvena saradnja odvija se sa Domovima kulture u Jasici, Kukljinu i Šancu, KUD "Stanislav Binički" iz Jasike i KUD "Moravac" iz Šanca, kao i svim kulturnim i javnim ustanovama i organizacijama u Kruševcu. Veći broj učenika su članovi sportskih društava iz Kruševca.

          Na mestu gde se danas nalazi matična škola 27. jula 1872. godine rođen je Stanislav Binički. U saradnji Škole i Opštine Kruševac 27. jula u Jasici slave se Dani Biničkog.

gallery/20160621_101606
gallery/skola2
gallery/nazivskole