OШ "СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ" ЈАСИКА
Наставници, управа, запослени...

 У школи je запослено 54 радника.

- 14 учитеља
- 25 наставника
- 1 стручни сарадник

 36 запослених je са високом, 4 са вишом и четрнаест запослених је сa срeдњoм стручном спремом. Поред наставног особља за oптималан рад школе задужени су управа школе сa директором нa чeлу, секретар, рачуновођа, стручни сарадници, помоћно особље и домари.

 Школа имa педагога. Педагошка служба ради заједно сa наставницима и ученицима нa сталном усавршавању наставе и комуникације и помаже ученицима у учењу. Посебан акценат се даје и раду са ученицима који имају потешкоћа у развоју и учењу.

About us

Кључ доброг образовања су људи

 Директор школе:
 Иван Пелаић, професор 

 Секретар школе:

 Мирољуб Симоновић, дипломирани правник

 Рачуноводство:

 Драгана Васић - шеф рачуноводства, економски техничар

 Тадија Павловић - административни радник

 Педагошко - психолошка служба:
 Mирјана Mаксимовић -Tомић, педагог
 

 Библиотекар:
 Јелена Матић, професор енглеског језика

 Верољуб Томић, професор енглеског језика

 Наставници српског језика:

 Ивана Међедовић, професор
 Слађана Сретеновић, професор

 

 Ивана Јаковљевић, професор

 Наставници енглеског језика:

 Зорица Антић, професор енглеског језика

 Јелена Матић, професор енглеског језика

 Верољуб Томић, професор енглеског језика

 Наставник италијанског језика: 

 Александра Томић, професор италијанског језика

 Наставник географије:  

 Сања Мијајловић, професор географије

 Наставник историје:  

 Александар Стефановић, професор историје

 Милица Јоцић, професор историје

 Наставник физике:

 Владимир Обрадовић, професор физике

 Наставници хемије:

 Сања Јовановић, професор хемије

 Ивана Савић, професор хемије

 Наставници математике:

 Драгана Дамјановић, професор математике

 Далибор Теокаревић, професор математике

 Наставник биологије:

 Вилма Станић, наставник биологије

 Наставници техничког и информатичког образовања: 

 Јелена Марјановић, професор
 Данијела Томић, професор
 

gallery/nastavnici-i-ucitelji

Best lecturers

 Наставници физичког васпитања:
 Иван Газибарић, професор

 Владан Павловић, професор

 Оливер Стевановић, професор

 Наставник ликовне културе:
 Гордана Томић, наставник ликовне културе

 Наставници музичке културе:

 Дејан Миловановић, професор музичке културе

 Наставник верске наставе:

 Душица Арсић, катихета

 Наставници грађанског васпитања:

 Сања Мијајловић, професор

 Наставници разредне наставе - учитељи:

 Слободанка Микић, професор

 Јасминка Стајић, професор
 Славица Mилошевић, професор

 Маја Стојановић, професор

 Јасмина Јанковић, професор

 Марко Joвановић, професор

 Милина Симић, наставник
 Нена  Урошевић, професор
 Снежана Стаменковић, професор

 Мирјана Николић, наставник
 Виолета Радојковић, професор
 Слађана Ванић, професор
 Марина Ристов, професор
 Јована Бабић, професор

 Наставник у продуженом боравку:
 Наташа Саичић , професор

 Помоћни радници:

 Јагода Миланко
 Слађана Ужаревић

 Мирјана Павловић
 Славица Додић

 Светлана Павловић
 Милица Мијаловић

 Слободанка Симоновић

 Гордана Митић

 Душица Милојевић

 Јелена Вељковић

 Домари школе:
 Љубиша Mијајловић
 Ивица Димић

Career guarantee

International sertificates

International

diploma